Okna - zasklení

Tepelná izolace
Úspora energie je dnes důležitější než kdy jindy. Tepelná izolace je velice podstatná, neboť nám umožní optimalizovat ekonomickou a ekologickou bilanci (snížení spotřeby tepelné energie a její dopad na životní prostředí) a snížit energetické ztráty při zasklení. Vysoce účinnou vrstvou nanesenou na sklo v kombinaci se speciálním plynem se únik tepla výrazně snižuje. Pro svoji velmi dobrou schopnost kombinace s jinými funkčními skly se izolační zasklení stává multifunkčním prostředkem jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce stávajících objektů. Vysoká reprodukce barvy a velké množství přirozeného světla završuje spektrum vlastností tepelně izolačních skel.
Tepelně izolační dvojsklazaskleni
Izolační dvojskla jsou složena ze dvou tabulí plochého skla, přičemž na jedné z nich je nanesen povlak z různých vrstev kovu a kovových oxidů. Tento povlak dokáže odrážet infračervené paprsky na velké vlnové délce zpět do místnosti, čímž minimalizuje únik tepla. Sklo s pokovenou vrstvou je vyráběno nanášením tenkého kovového povlaku pomocí katodového rozprašování na čiré sklo ve vakuovém prostoru.
Při výrobě používáme jednak skel s označením Plus EN, což je sklo s velmi nízkou emisivitou (U 1,1 W/m2K) a neutrální barvou a dále ZERO E, které má extrémně nízkou emisivitu (U 1,0 W/m2K).
Tepelně izolační trojskla
Izolační trojskla jsou složena ze tří tabulí plochého skla, přičemž na vnější a vnitřní tabuli je nanesen povlak z různých vrstev kovu a kovových oxidů (povlaky standardně umístěny na pozicích 2 a 5).
Izolační trojskla jsou tak díky maximální izolaci před tepelnými úniky a díky vysokému solárnímu faktoru, který zaručí optimální příjem tepla zvenčí, ideálním zasklením pro nízkoenergetické a pasivní domy.
Zvuková izolace
Hluk představuje nepřeslechnutelný problém naší doby. Zejména ve velkoměstech, městských aglomeracích a v blízkosti hlavních dopravních koridorů už není na blahodárný klid ani pomyšlení. Psychické a fyzické poruchy mohou být často důsledkem neúnosné hladiny hluku. Použitím protihlukového skla je možné tomuto problému čelit. Tato izolační skla působí jako zvuková bariéra. Ať už se jedná o nástavbu se dvěma skly různé tloušťky a tím různého vlastního kmitočtu nebo o vrstvené bezpečnostní sklo s fólií izolující hluk – přenos zvuku se výrazně snižuje.
Protisluneční izolace
Velkorozměrové skleněné fasády odpovídají aktuálnímu trendu současné architektury. Prosklené budovy dokáží vytvořit dokonalou harmonii mezi vnějším a vnitřním prostorem. Na druhou stranu ovšem sluneční záření podstatně ovlivňuje vnitřní klima budovy a tím zvyšuje její energetickou náročnost. Protisluneční sklo pak hraje hlavní úlohu při snižování průniku sluneční energie na minimum. Zároveň se však snaží zajistit maximální propustnost světla. Ať už prostřednictvím různých barevných odstínů nebo působivou barevnou neutrálností, získávají architekti použitím protislunečních izolačních skel rozmanité tvůrčí možnosti.
Bezpečnostní sklo
Pro zasklení výplní dveří, skleněných stěn, pro nástropní zasklení apod., mají proto izolační skla s bezpečnostní charakteristikou rozhodující význam. Vedle ochrany před zraněním také chrání před vloupáním a vandalismem.
Bezpečnostní sklem je myšleno vrstvené sklo (dvě a více skleněných tabulí spojených folií), nebo tvrzené sklo (sklo tepelně zpevněné). Bezpečnostní skla v příslušné skladbě mají stejné tepelně izolační vlastnosti jako skla se zvýšenou izolační vlastností.
Ornamentní sklo
viz. dodavatel skla SVOBODA SKLENÁŘSTVÍ