Historizující okna

Pro památkově významné a chráněné stavby vyrábíme okna s upravenou profilací křídel a rámu. Nejsou osazena křídlovou okapnicí a rámová termookapnice je zakryta dřevěnou lištou ve tvaru naléhávky nebo okapové lišty původních oken.historie
Profilace příček a klapačkových lišt je provedena stejně jako u původních oken, dále je možné doplnit další ozdobné prvky. Na přání je možné provést různě barevný nástřik oken z vnější a vnitřní strany.
Okna jsou osazena rastrovými kličkami podobného vzhledu jako na původních oknech.
Technické údaje:

  • šířka křídel je snížena o 10 mm, celková šířka je 68 mm 
  • šířka rámu je snížena o 10 mm, celková šířka je 71 mm