Eurookna IV68

Materiál
K výrobě standardně používáme třívrstvý lepený eurohranol. Jednotlivé lamely jsou vyrobeny z iv68radiálního dřeva, čímž je zaručena tvarová stálost i v nejnáročnějších podmínkách, kterým mohou být okna vystaveny. Jednotlivé lamely jsou podélně napojované na zubový spoj. Na přání zákazníka je možné použít hranol bez podélného napojování (fixní) vrchních lamel. Ve fixním provedení lze vyrábět pouze prvky do délky 2,4 m.
Standardní typy používaných dřevin:

  • smrk 
  • borovice 
  • modřin
  • dub evropský
  • dub americký
  • meranti 

Povrchová úprava
Dřevo je ideální přírodní surovinou pro moderní okenní a fasádní architekturu. Vysoce hodnotným zpracováním povrchové úpravy, které odpovídá oblasti konečného použití, nabízí dřevo jedinečnou barevnost a vizuální mnohotvárnost. Proto obdržíte naše okna povrchově upravena pomocí silnovrstvého nebo tenkovrstvého, vlhkost regulující, vodou ředitelného lazurovacího laku pro vnitřní i vnější použití od firmy ADLER.
Zasklení
Okna jsou standardně zasklena izolačním dvojsklem 4/16/4 s nerezovým distančním rámečkem, které je plněné argonem a má součinitel tepelné vodivosti U = 1,1 Wm-2K-1. Na přání zákazníka lze dodat skla ornamentální, bezpečnostní apod.
Hlukový útlum
Eurookno IV68 dosahuje hlukového útlumu min. 31dB
Okapnice
Všechna okna jsou standardně vybavena křídlovou a rámovou termookapnicí z eloxovaného hliníku.
Barvy okapnic:

  • bronzová 
  • stříbrná
  • bílá

Doplňky
Dále lze k oknům dodat rozsáhle příslušenství viz. doplňky.